Kategori: Tüketici Hukuku

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik 22.08.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yenilenmiş (Refurbished) ürünlerin satışı, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin, Bakanlıkça belirlenen düzenleme ve Türk Standartları Enstitüsünün belirttiği standartlara uygun şekilde faaliyet göstermek üzere kurulmuş yenileme merkezleri tarafından yenilenerek ve sertifikalandırılarak tekrar satışa sunulmasıdır. Böylece kullanım ömürleri henüz dolmamış ürünler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uygun olmak suretiyle ve Yenilenmiş Ürün Garantisiyle piyasaya sunulacaktır.