Çevre ve Yenilenebilir Enerji Hukuku

Ana Sayfa Çevre ve Yenilenebilir Enerji Hukuku

Başlıca Çevre ve Yenilenebilir Enerji Hukuku Hizmetlerimiz

  • İdari izin, başvuru ve bildirimlere ilişkin yasal işlemler
  • ÇED raporu ile ilgili hukuki sürecin yönetilmesi
  • Çevre mevzuatından kaynaklanan cezai soruşturma ve kovuşturmalar
  • Uluslararası çevre hukuku
  • AB Çevre Hukuku
  • Rüzgar Enerji Santralleri ile ilgili lisans alım süreci
  • Jeotermal enerji santralleri ile ilgili lisans alım süreci

Avukat Ara