Sağlık ve İlaç Hukuku

Ana Sayfa Sağlık ve İlaç Hukuku

Başlıca Sağlık ve İlaç Hukuku Çalışma Alanlarımız

  • Tıbbi Müdahale
  • Tıbbi Malpraktis ve Hukuki Sonuçları
  • Hasta Güvenliği
  • Hekimlik Sözleşmesi
  • Hekim Hak ve Yükümlülükleri
  • İlaç Hukuku
 

İlgili Profesyoneller

Furkan Vurgun, 律师

Nanjing, China, Avukat / Attorney at Law

Profili görüntüle

Avukat Ara