Etiket Arşivi: kvkk

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik 22.08.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yenilenmiş (Refurbished) ürünlerin satışı, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin, Bakanlıkça belirlenen düzenleme ve Türk Standartları Enstitüsünün belirttiği standartlara uygun şekilde faaliyet göstermek üzere kurulmuş yenileme merkezleri tarafından yenilenerek ve sertifikalandırılarak tekrar satışa sunulmasıdır. Böylece kullanım ömürleri henüz dolmamış ürünler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uygun olmak suretiyle ve Yenilenmiş Ürün Garantisiyle piyasaya sunulacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16/01/2020 Tarih ve 2020/32 Sayılı Karar Özeti

Bir banka tarafından ilgili kişinin kredi kartının rızası dışında üçüncü kişilere teslim edilmesine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16/01/2020 Tarih ve 2020/32 Sayılı Karar Özeti İlgili kişi tarafından Kurumumuza intikal eden şikayet dilekçesinde; yenilenen kredi kartının rızası dışında üçüncü kişilere teslim edilerek kişisel bilgilerinin açığa çıkmasına neden olunduğu belirtilmekte olup, Banka hakkında 6698 sayılı Kişisel

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07/11/2019 Tarihli ve 2019/332 Sayılı Karar Özeti

Bir doktor tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam/bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/11/2019 Tarihli ve 2019/332 Sayılı Karar Özeti Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/11/2019 Tarihli ve 2019/332 Sayılı Karar Özeti İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna açık rızası olmaksızın bir